Les représentants des Alliances Françaises des 6 zones géographiques se sont réunies à Paris à l'occasion du congrès mondial des Alliances Françaises du 140-ième anniversaire de la Fondation du 20 au 22 juillet à Paris.

Les présidents des Af ont été honoré(e)s par le Président de la République, Émannuel Macron, par son invitation à une réception au Palais de l'Élysée, le vendredi 21 juillet 2023. 


Ondertekening Vlaams-Franse samenwerkingsakkoord op 13 dec 2022 in het Errarahuis, zetel van de Vlaamse Regering

Réception du Nouvel An à la Résidence de France  le mardi 31.01.2023

De Vlaamse en de Franse Regering zijn verbonden door een intergouvernementele overeenkomst voor culturele, taalkundige, pedagogische en wetenschappelijke samenwerking van 28 september 2000. Deze overeenkomst is nog steeds van kracht en heeft geleid tot een intensieve samenwerking. In de afgelopen twintig jaar werden tal van programma’s en ervaringen uitgewisseld tijdens bijeenkomsten en bezoeken.

Op gezamenlijk initiatief van het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken van de Vlaamse Regering en de Franse ambassade in België is een nieuw samenwerkingsprogramma opgesteld voor de periode 2023 tot 2025.

Vlaanderen en Frankrijk tonen hiermee hun toegenomen bereidheid om de banden tussen hun administraties, onderzoekers en studenten, leerkrachten, kunstenaars en professionals uit de culturele sector en de creatieve en culturele industrieën, en andere actoren uit het maatschappelijk middenveld te intensiveren

 FRANS LEREN of HEROPFRISSEN IN HET HUIS VAN FRANKRIJK 

Aanbod voor volwassenen en studenten 

Professioneel Frans 

Taalondersteuning voor schoolkinderen

Taaldiploma's van de Franse Republiek

Van harte welkom bij de Franse Alliantie, Isabellalei 131, 2018 te Antwerpen, waar u de Franse cultuur kan beleven in al zijn vormen en Frans kan leren op een aangename en vlotte manier, of je nu beginner bent of gevorderde.


Wij maken deel uit van het wereldwijde netwerk van de 'Alliance française' , een beschermd merk, dat zich inzet voor het bevorderen en verspreiden van de kennis van de Franse taal en cultuur in samenwerking met de Franse Ambassade, de Fondation des Alliances in Parijs, France Éducation Internationale en het Institut français.


Cultuur brengen we in de brede zin van het woord, in al zijn facetten, in verbinding met  de  multiculturele samenleving van de stad Antwerpen.


Voor onze taalcursussen Frans kan u terecht in het Maison de France, Isabellalei 131, 2018 Antwerpen. We bieden er cursussen aan voor volwassenen, hogeschoolstudenten,  scholieren en kinderen. Voor bedrijven hebben we een aanbod op maat.


De lessen gaan door in onze klaslokalen of online, en zijn gericht op de behoefte van de doelgroep of het individu, onder begeleiding van leerkrachten die de Franse taal beheersen als moedertaal.


Bij ons kan u tevens getuigschriften behalen van de Franse overheid (DELF en DALF) waarmee u in Frankrijk kan gaan studeren of werken. Voor dit soort diploma's organiseren wij twee sessies per jaar, voor alle niveau's (Europese normen). Wij bieden tevens een intensieve voorbereiding aan op deze examens.


In mei richten we jaarlijks een wedstrijd in voor scholieren om een DELF Junior of DELF Prim te behalen. De prijzen worden uitgereikt in het Maison de France op het einde van het schooljaar. 

contact : afanvers@gmail.com


Opening Maison de France te Antwerpen in februari 2020

Ouverture de la Maison de France en février 2020

Bienvenue à l'Alliance française d'Anvers, où vous pouvez découvrir la culture française sous toutes ses formes et apprendre la langue française de manière agréable, en tant que débutant ou avancé.


Nous sommes membre du réseau mondial de l'Alliance française, marque protégée, qui s'engage à promouvoir et diffuser la langue et la culture française en collaboration avec l'Ambassade de France, la Fondation des Alliances à Paris, France Éducation Internationale et l'Institut français.


Nous relions la culture française au sens large du terme, sous toutes ses aspects, à la société multiculturelle de la ville d'Anvers.


Pour nos cours de français, vous pouvez vous rendre à la Maison de France, Isabellalei 131, 2018 Anvers, où nous proposons des coursspécialisés aux adultes, étudiants, ainsi qu'aux écoliers. Les cours ont lieu dans nos salles de classe à la Maison de France ou en ligne, et sont axés sur les besoins du groupe cible ou de l'individu.  Les enseignants ont le français comme langue maternelle. Pour les entreprises nous faisons des offres sur mesure.


Vous pouvez également obtenir les certificats officiels de France Éducation Internationale, DELF ou DALF, dont vous avez besoin pour étudier ou travailler en France. Pour ce type de diplôme nous organisons deux sessions par an, pour tous les niveaux (normes européennes). Nous proposons également un cours intensif de préparation à ces examens 


contact : afanvers@gmail.com